Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezi ile aranızda kurulmuş olan danışmanlık ilişkisi çerçevesinde; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezi ile ilişkiniz devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek KVK Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Danışmanlık ilişkiniz dolayısıyla elde edilmiş olan kişisel verileriniz, yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçları gerçekleştirebilmek için KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanunen yetkili kurumlara/kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı şekilde Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezine iletebilirsiniz. Bu çerçevede Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezi KVK Kanununun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda kimliğinizi doğrulayıcı bilgiler ile KVK Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanacağınıza ilişkin talebinizi; www.duygupınarcı.com adresindeki ilgili formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Diyetisyen Duygu Pınarcı Beslenme Ve Diyet Danışmanlığı Eğitim Merkezi adresine kimliğinizi doğrulayıcı belgeler ile bizzat elden iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu duygupinarci@duygupınarcı.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.